Wednesday, 24 June 2015

Trip to England in May

I Maj besökte vi Churchdown village infant school . Där fick vi vara med på en storsamling där alla partnerländer presenterade sitt land för barnen. Efteråt var vi i en klass där de arbetade med frågor om Sverige. 
Vi var även med år 2 på en resa till Bristol där vi besökte ett vetenskapscenter. Barnen fick prova olika experiment och lära sig mer om fossiler.
En förmiddag besökte vi förskola som hade barn från ca 4 månader till 4 år . Vi fick en rundvandring i huset och chefen presenterade verksamheten .